Aquest dijous, 2 de juliol de 2015, estaré present a una taula rodona al BizBarcelona 2015, “Working trends: escenaris de futur”.

La meva intervenció girarà sobre el futur del treball a partir de diferents estudis i informes que analitzen aquesta premissa. De les fonts utilitzades en destacaré tres:
1. Informe de la consultora internacional PWC, “The future of work A journey to 2022”
2. “THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne , September 17, 2013
3. Estudi de l’Institute for de Future, “Future Work Skills 2020”, Palo Alto, California, 2014, http://www.iftf.org/
És evident que al llarg de la història, l’home transforma la naturalesa mitjançant la tecnologia i aquesta transformació afecta directament al món del treball.

En aquests estudis, es proposa tres tipologies de “mons del treball”:
1. The blue: lligat a les grans empreses i multinacionals
2. The Green: que aposta per respecte i la cura a l’impacte amb el medi ambient.
3. The Orange: on prima la col·laboració i les empreses petites. En aquest espai és on encaixaria més el coworking.

Un altre dels estudis fa especial incidència en l’impacte de la computerització al món del treball: Als EEUU, el 47% dels llocs de treball estan en situació de risc, ja que fàcilment podran ser substituïbles per les màquines. Aquest estudi es fa a partir de l’anàlisi de 705 llocs de treball. El sector més amenaçat és el sector serveis. Les ocupacions més “resistents” són les relacionades amb la tecnològia, sempre que sàpiguen incorporar habilitats creatives i socials a més a més de les tècniques.
La tecnologia introduïda a la línia de producció, ha creat sempre desigualtats que es poden modular amb una bona estratègia i planificació dels governs.

Els avenços tecnològics estan produint veritables divisions entre la ciutadania, molt pocs amb molts diners i un creixement de la pobresa i les desigualtats a les nostre mans està però, evitar-ho.

El darrer estudi ens parla de les “Work Skills 2020” i els sis facotors de canvi que les provoquen. Com a conseqüència d’això, detecten deu competències necessàries per treballar en el futur, interessant proposta per aplicar als diferents àmbits de les polítiques públiques.

Com a conclusions finals en podem destacar:
1. Clar canvi de paradigma en el món del treball respecte al que coneixem fins ara
2. Impacte definitiu de la “computerització” en el món del treball
3. Substitució de l’home per les màquines, a mig termini, en la meitat de les ocupacions
4. Necessitat de tenir nous skills o competències per continuar lligat al món del treball:
5.-Importància de la transculturalitat
6.- Necessitat de tenir intel•ligència Social
7.-El ciutadà haurà de tenir Competències Digitals desenvolupades
8.- Cal fomentar el Pensament Computacional
9.-. Necessitat d’adquirir habilitats per treballar de manera virtual
10.- Tots els treballs hauran d’incorporar la visió de Transdisciplinarietat
11.- És imprescindible una capacitat continua d’aprenentatge
12.- També cal tenir capacitat de cercar i discriminar la informació

En definitiva:
· Aprenentatge al llarg de la vida
· Apoderament Digital
· Capacitat d’hibridació de diferents disciplines

Finalment, pel que fa al paper del Coworking en aquest nou escenari, podem dir  que el coworking encaixa en molts dels plantejaments que han aparegut en aquest estudis, fins i tot està dins de “dos mons” el taronja i el verd, tot i que el seu és clarament el taronja. Estic convençut que el coworking ha vingut per quedar-se i no com a conseqüència d’una crisi econòmica.