El passat 28 de maig, va tenir lloc una nova edició de la tertúlia Nova Societat del Coneixement a l’Ateneu Barcelonès, sota el títol “GAMIFICACIÓ O COM DISSENYAR LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT JUGANT”, amb David Vilella com a convidat i ponent.

Gamificació, que ve de la paraula anglosaxona gamification, es l’ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb l’objectiu de potenciar la motivació, la concentració, l’esforç , la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs. Es construeix com una estratègia poderosa per influir i motivar a grups de persones.

L’eclosió de l’anomenada web 2.0 va accelerar la creació de comunitats al voltant de diferents xarxes socials, mitjans digitals o webs corporatives. El que realment és complicat, es provocar dinàmiques entre els membres d’aquestes comunicats, el que s’anomena dinamització.

Una correcta estratègia de gamificació permet passar d’una mera connectivitat al compromís (engagement), aconseguint la participació de qualsevol comunitat virtual, de manera dinàmica i proactiva, en accions que normalment requereixen un esforç i una voluntat.

Podeu veure una explicació del concepte de la gamificació en el següent vídeo:

En David Vilella ens va explicar com en aquests darrers anys, la gamificació a anant agafant pes i importància per participar en projectes i reptes en molts àmbits que fins ara impensables.

David Vilella Ballester, és màster en Serius Games i Gamification. Ell mateix es defineix com a: “Part strategy, part creative, part production. All in different proportions, depending on the time of day”.

Podeu veure un petit resum de la tertúlia en el següent vídeo:

Enllaços sobre David Vilella:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/davidvilella
Twitter: https://twitter.com/ddvilella