Aquest dijous, 25 de juny, es va celebrar la darrera tertúlia Nova Societat del Coneixement. Darrera perquè, després de parlar amb el ponent de Ciència i Tecnologia de l’Ateneu Barcelonès, i veient la dificultat que resulta combinar un ponent de nivell amb la manca d’espai, (com a màxim 16 persones), que representa el format de tertúlia, vàrem acordar traslladar aquesta tertúlia a un espai amb més capacitat de públic. Intentaré que no es pedi el dinamisme de participació que fins ara es genera.

Ara caldrà veure quan comencem a programar-ho, no serà abans d’octubre o novembre d’aquest mateix any. Per tot això podríem dir que la tertúlia Nova Societat del Coneixement no desapareix si no que es fa gran!

Per se la darrera tertúlia, va ser una de les més animades i participatives. Sota el títol “FINS ON ESTARÍEU DISPOSATS A AUGMENTAR TECNOLÒGICAMENT LES VOSTRES CAPACITATS FÍSIQUES I COGNITIVES?”, i amb la presència d’ Albert Cortina, coordinador i coautor del llibre “¿Humanos o Posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento humano”, vàrem tenir també la participació d’altres coautors del llibre i a la vegada tertulians com l’Artur Serra, Luis Angel Fernandez Hermana, Rachid Aarab i jo mateix.

Després de la primera exposició de l’Albert Cortina va començar un animat debat on van sorgir molts preguntes i interrogants que desperta una proposta com aquesta. Destacaria els següents,
• Cal treballar una ètica global que transcendeixi la visió que cada cultura pot tenir de quin són els límits del nostre millorament i qui els ha de posar
• Caldria evitar la creació d’una nova escletxa tecnològica produïda per les diferents capacitats econòmiques que poden donar accés o no a aquests milloraments
• Quins son els límits morals i culturals que s’han de posar en tota aquesta evolució?
• No estarem creant una nova aristocràcia al modificar genèticament a l’home i provocar que aques20150625_184528tes modificacions siguin hereditàries?
• Podem anar “contra la natura”? quines son les regles del joc d’aquesta “natura”?
• Quan parlem de corregir algunes discapacitats, simplement hem de recuperar les facultats perdudes o no tingudes o podem fer una “assistència augmentada” que vagi més enllà?
• Es va parlar de revisar els drets universal de l’home i actualitzar-los a la realitat actual. Entre aquests nous drets va aparèixer el Dret a la Innovació.
• Caldrà un pacte entre les diferents cultures que conviuen al Món per establir el mínims consensuats on ens haurem de moure.
• També, dintre de les propostes humanistes, va destacar la visió més optimista que deia que no hem de témer a l’evolució de la tecnologia ja que nosaltres som els responsables i cocreadors de la mateixa.
• Va conviure també, la menys optimista que va proposar que el canvi de paradigma que estem vivint en aquest segle, va enfocat directament a exercir un major control sobre l’home.
• És en aquest punt on es va proposar, com a metàfora, la comparació de l’evolució humana amb la del vehicle a motor. L’evolució del vehicle va directament relacionada, no amb la potencia cada cop més gran del motor, si no amb la capacitat cada cop més gran de frenar-lo. Per això, mai l’evolució anirà més ràpida que els mitjans per a controlar-la.
• Finalment, va quedar palès, la gran incapacitat de l’home per fer profecies, cosa que ens limita molt per treballar sobre hipòtesis de futur.

En definitiva, cal definir quin ha de ser el paper de l’home a partir d’ara, si el de pastor que cuida un remat, fent que estigui ben alimentat i que no corri cap perill, conservant per tant tota l’essència viscuda fins ara, o el d’impulsor i artífex d’aquests canvis o evolucions, tal i com fins ara ha fet, pel que fa l’evolució de la tecnologia?

Moltes qüestions i incògnites van quedar sobre la taula, ara ens caldrà anar buscar les respostes i detectar els punts conflictius que requereixen una reflexió i un treball més aprofundit.

Segur que tindrem ocasions per seguir parlant de tots aquests temes i altres que ens portarà la Nova Societat del Coneixement en el futur.

Podeu veure l’entrevista posterior a la Terúlia on l’Albert Cortina ens fa un petit resum de com va anar la Tertúlia.